Kullanım Koşulları

UCUZ İNDİRİMLİ ELEKTRİK ALIN. ELEKTRİK GİDERLERİNİZİ DÜŞÜRÜN. BİRİM FİYATTA %25 DEN, FATURA TOPLAMINDA %13 DEN BAŞLAYAN İNDİRİMLERDEN YARARLANIN

Bu siteyi ziyaret eden ve/veya site tarafından verilen hizmetleri kullanan kişi veya kuruluşlar kullanıcı adıyla anılır ve aşağıdaki kurallara tümüyle uyacaklarını kabul ederler. 
  1. Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Web Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.
  2. Site kullanıcıları verilen teklifin içeriğini kısmen veya tümüyle 3.şahıslarla paylaşamaz.
  3. Site kullanıcılarının teklif formlarında ilettikleri bilgilerin tümünün tam, doğru ve kusursuz olduğunu kabul eder.
  4. Bu sitede verilen tüketici bilgilerinin gizliliği asıldır:  Teklif hazırlama işlemleri, site tanıtımı ile ilgili işlemlerde rol oynayan kişiler dışında 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
  5. Site işlevi ziyaretçiler tarafından verilen bilgileri  Toptan Elektrik Satış Firmasına iletmek ile sınırlıdır. Toptan Elekrik Satış Firması tarafından yapılacak uygulamalar ve bu bilgilerin kullanım şekilleri üzerinde yetki veya sorumlulukları bulunmamaktadır.
  6. Web sitesinde verilen bilgiler; fiyat ve hizmet özellikleri, değişken olup hiçbir gerekçe göstermeksizin ve önceden haber vermeksizin  tümüyle veya kısmen değiştirilebilir.
  7. Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
  8. Bu site kullanımından doğacak hiçbir zarar tazmin edilemez.
  9. Ziyaretçi siteye vereceği herhangibir zarar veya kayıbı karşılayacağını kabul ve garanti eder.
  10. Web Sitesi, Teklif Alma ve Site Kullanım Koşulları'nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı ve Ziyaretçiler bakımından hüküm ifâde edecektir.